Khởi công một phần thành phố thông minh Đông Anh trong tháng 6/2022

By thunt In North Hanoi Smart City, Tin tức sự kiện

UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và huyện Đông Anh được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dung giao trách nhiệm cụ thể, tiếp tục cùng với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch cục bộ,… phấn đấu trong tháng 6/2022 khởi công khu 1 và khu 2 dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City).

Leave a reply